Poradenstvo :

Na základe našich dlhoročných skúseností spolupracujeme s našimi zákazníkmi pri vyhľadávaní a zostavovaní nových obalov pre ich produkty, pri riešení technických otázok a problémov.
Odbornou kotrolou, technickými skúškami jednotlivých komponentov obalu,ako aj uzatváracieho technologického zariadenia zákazníkov, eliminujeme vznik technických problémov.
Našim verným zákazníkom poskytujeme servis uzatváracích hláv ako aj školenia obslužného personálu.
Vieme doporučiť i ponúknuť náhradné diely k uzatváraciemu zariadeniu i kompletné uzatváracie zariadenia.


Grafika:

Našim zákazníkom ponúkame možnosť využitia služieb nášho grafického štúdia.
Sme schopní pripraviť Vám tak redizajn vašich uzáverov, ako aj vytvorenie nových grafických návrhov v prípade nového produktu, a to na uzáver, príp.etikety.
V neposlednom rade sa veľmi osvedčila otvorená spolupráca s dizajnérmi, ktorí pracujú pre našich zákazníkov, kedy sme boli schopní poradiť a ozrejmiť im technické prednosti i obmedzenia pri rôznych tlačových postupoch a tým dosiahnuť najlepší výsledok.